TALENT POLITIK

TALENTPOLITIK FOR PROUD LIONS

Målgruppe
Målgruppen for talentpolitikken er:
Teknik: fra 12 år, 4. kup, konkurrenceaktiv, træningsmængde min. 10 timer om
ugen stigende i forhold til alder.
Kamp: fra 12 år til og med 25 år, min. 4. kup, konkurrenceaktiv og er tilmeldt via
klubben i et udviklingscenter samt har en individuel udviklingsplan (udarbejdet af
træner), som de følger, træningsmængde min. 10 timer om ugen stigende i forhold
til alder.

Formål
Med politikken ønsker bestyrelsen
En ensartet forståelse for, hvornår en udøver kan forvente at overgå fra talent til
eliteudøver
En forståelse for, hvilke krav der stilles af klubben overfor udøveren i forhold til:

  • Resultater
  • Træningsindsats
  • Deltagelse i klubarrangementer
  • Forbillede for andre udøvere i klubben

Prioritering
På det økonomiske områder har vi følgende prioritering

  1. Elite
  2. Talent
  3. Bredde/Grundskole

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Klubbens formand er ansvarlig for talentpolitikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Den holdansvarlige for teknik er ansvarlig for implementering af talentstrategien
Sportschefen for kamp er ansvarlig for implementering af talentstrategien.

Kommunikation
Politikken synliggøres på klubbens hjemmeside.