KLUBBENS STRATEGI – BREDDE, TALENT OG ELITE

På denne side finder du Klubbens stategi for Bredden, Talent og Elite.

Vision, mål og strategi 

Hvad er klubbens vision for bredde-, talent– og elitearbejdet?

 • Attraktivt breddemiljø med kompetente trænere og et socialt miljø med plads til alle 
 • Velfungerende talent- og elitemiljø på nationalt niveau for kamp og teknik 

Bredde-Kamp 

 • Målgruppen er politikken er begynder-kamp holdet (typisk 8-12 år), der træner 1-2 gange om ugen. Herudover er målgruppen en breddegruppe, som typisk træner 1 gang om ugen. 

Målgruppen for talent 

 • Teknik: fra 12 år, 4. kup og er tilmeldt via klubben i et udviklingscenter. 
 • Kamp: fra 12 år til og med 25 år, min. 4. kup og er tilmeldt via klubben i et udviklingscenter.

Målgruppen for elitepolitikken er: 

 • Seniorudøvere, der er udtaget til internationale mesterskaber dvs. EM, VM og OL. Min. 20 timers træning om ugen. Elitepolitikken gælder både for kamp og teknik.

Ressourcemæssige krav 

Hvilke kompetencer er nødvendige på det organisatoriske niveau? 

 • På udvalgsniveau er udarbejdet kommissorier, hvor kompetencebehovet er beskrevet.

Hvilke kompetencer er nødvendige i trænerstaben?

Teknik 

 • Instruktører: Min. Træner 2 (incl. DIF delen) + ATK, førstehjælpskursus, dommerkursus (teknik), GOL-licens. 
 • Hjælpeinstruktører: 1-2 træner (eller 1a), førstehjælpskursus, tilbydes ATK 

Kamp 

 • Cheftræner: Min. 18 år, Min. Træner 2 (incl. DIF delen) + ATK, førstehjælpskursus, GOL-licens, international coachuddannelse. 
 • Talenttræner: Min. 18 år, Min. Træner 2 (incl. DIF delen) + ATK, førstehjælpskursus, sekundantkursus. 
 • Breddetræner: Min. 18 år, Min. Træner 1 (incl. DIF delen) + ATK, førstehjælpskursus, sekundantkursus. 
 • Hjælpetræner: 1-2 træner (eller 1a), førstehjælpskursus, tilbydes ATK 

Krav/plan for efteruddannelse

 • Kamp og teknik: Træner- og instruktøraftaler indgås (hvert år i januar) herunder evalueringssamtale og kursusbehov afdækkes. Uddannelsesbehovene for instruktører skal holdes op mod de krav, som vi har opstillet. Gabet mellem nuværende niveau og krav skal lukkes. 
 • Kamp: Coachuddannelse (april 2016) 
 • Teknik: Afdække mulighederne for coachuddannelse.

Træningsmiljø/faciliteter 

Hvad er det for et træningsmiljø, som stilles til rådighed, således at den aktive konstant motiveres mod bedre resultater?. Hvilke miljøer/faciliteter virker fremmende på talent– og eliteudviklingen? 

 • 2 dojanger, mindre træningsareal med måtter og styrketræningsområde, socialt klubrum, kontor, mødelokale, køkkenfaciliteter med 30 siddepladser. Det hele er klar marts 2016. 

Hvilke faciliteter kræver talent– og elitearbejdet?. 

 • Med udvidelsen, som afsluttes i marts 2016, vil der ikke umiddelbart være behov for at styrke faciliteterne yderligere. 

Talentrekruttering/-fastholdelse 

Hvordan skabes en gruppe, hvorfra der kan rekrutteres? 

 • Der er udarbejdet en strategi for Grundskolen

Hvordan forholder klubbestyrelsen sig til rekruttering fra andre klubber?

 • Vi ”fisker” ikke fra andre klubber. Udøvere udefra er velkommen til at træne i klubben.

Hvordan fastholder vi talenterne?

 • Træner med på grundskoleholdene, sociale aktiviteter. 

Hvordan skabes en overgang fra talentgruppen til elitegruppen? Hvad er det for særlige udfordringer, man står overfor? 

 • Samtræning. 
 • Vi forsøger gradvis at optrappe stævnedeltagelsen i forhold til niveau. 
 • International sparring (VEB)

Samarbejdsmuligheder med uddannelsesinstitutioner (folkeskole, gymnasium, erhvervsuddannelser m.v.)? 

 • Via EliteVeje NOVA, mulighed for Campus (erhvervsuddannelse). Klubben har ansvaret for morgentræningen. 

Hvordan foregår kontakten til forældrene?

 • Forældremøder og mail.

Kommunikation  

Hvordan ønsker klubben at håndtere pressen og nyhedsformidling samt sponsorer og interessenter (eksterne interessenter) i forhold til talent– og elitearbejdet? 

 • Vi benytter følgende medier: Ugeavisen (hver 12. uge), VAF og lokalavisen. Sociale medier: Facebook (klubbens) + flere undergruppe og hjemmeside.  
 • Vi ønsker primært at benytte Facebook til formidling omkring strategien for bredde, talent og elite. 
 • Min. 1 avisartikel i lokale medier om året (december 2016). 

 Hvem er ansvarlig? 

 • PR, WEB og intern kommunikation er ansvarlig. 

 Hvordan synliggøres arbejdet med talent- og elitestrategien og hvornår gøres der status/revideres?  

 • Vi gør status 2 gange årligt – i januar og september. Næste gang september 2016. Der udarbejdes en nyhed med fokus den gode historie, hvad er sket og hvad er på vej omkring bredde, talent og elite. 
 • Revision af strategien for bredde, talent og elite – fokus på de langsigtede mål og handlinger – præsenteres for bestyrelsen.

Krav til de aktive 

Hvilke særlige krav stilles til talent– og elitegruppen – det kunne være deltagelse i sponsorarbejde, deltagelse som hjælper, personlig udviklingsplan, rolle i forhold klubbens værdier og leveregler m.v.  

 • Talent- og gruppen er forpligtiget jf. aftale med EliteVejle 
 • Deltage i grundskoletræning min. 1 gang om ugen  
 • Deltagelse i udvalgte sociale arrangementer herunder sommerafslutning, opvisninger m.v. 
 • Stille op i klubdragt, når man repræsenterer klubben til stævner 
 • Teknik: Skal træne i Dobog ellers ingen adgang 
 • Efterleve deres individuelle trænings- og udviklingsplan