BREDDE POLITIK

BREDDEPOLITIK FOR PROUD LIONS

Målgruppe
Målgruppen er politikken er begynder-kamp/teknik hold (typisk 8-12 år) og eller senior
(øvrig bredde), der træner mindst 2 gange om ugen. Breddegruppen ungdom er
fødekæden til talentgrupperne på kamp og teknik.

Formål
Formålet med politikken er at synliggøre klubbens indsatsområde på bredden samt
prioritering og organisering.

Prioritering
På det økonomiske områder har vi følgende prioritering
1. Elite
2. Talent
3. Bredde/Grundskole

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Klubbens formand er ansvarlig for breddepolitikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Den holdansvarlige for teknik er ansvarlig for implementering af breddestrategien
Sportschefen på kamp er ansvarlig for implementering af breddestrategien.

Kommunikation
Politikken synliggøres på klubbens hjemmeside.